Budskap fra områdeledere

Undervisning på Frelserens måte

Eldste Poznanski

For noen måneder siden ga eldstenes quorumspresident i menigheten meg ansvaret med å gi opplæring om omsorgstjeneste, til en 14-åring som nylig var ordinert til lærer. Jeg følte meg beæret over å kunne lære ham alt jeg hadde lært i alle mine år med tjeneste, men i virkeligheten var det jeg som ble undervist den dagen!

I løpet av denne perioden var jeg litt overveldet over mine ansvarsoppgaver, og det tok meg noen uker før jeg begynte å virke sammen med ham. Omsider laget jeg en avtale med familien vi ønsket å besøke. På vei til familiens hjem, benyttet jeg anledningen til å fortelle ham alt jeg visste om vårt ansvar som prestedømsbærere. Mens vi snakket med familien, vendte moren seg til min unge ledsager i omsorgstjenesten og sa: “Tusen takk for at du tok vare på oss de siste ukene. Du har ringt oss 3 ganger for å finne ut hvordan vi har det og i dag har du laget kake til oss.”  Jeg var målløs! Min ledsager hadde ikke ventet på meg for å fortelle eller vise ham hva han skulle gjøre, han hadde bare begynt å vise omsorg. Han hadde handlet på egenhånd, av kjærlighet til denne familien og fulgt Den hellige ånds tilskyndelser. Han viste meg at alder ikke er noen hindring for å tjene.

Den dagen underviste han meg slik Frelseren gjorde, om å handle av hjertet, i kjærlighet, uten å skryte av noe, og handle istedenfor å snakke.

Frelseren sa: “Følg meg, og gjør de ting som dere har sett meg gjøre.”1 At han lot seg døpe til tross for at han var fullkommen viser oss hvor viktig det er å undervise ved eksempel. Hans utstrakte hånd til den syke kvinnen viser oss hvor mye han bryr seg om hver enkelt av oss. Måten han beskyttet kvinnen grepet i hor på, er et symbol på hva hans sonoffer kan gjøre i den enkeltes liv. Det faktum at han rørte ved den spedalske, hjelper oss å forstå at når vi vender oss til de trengende, underviser vi nestekjærlighet ved våre handlinger.

I håndboken “Undervisning på Frelserens måte”, står det: “Målet for enhver lærer i evangeliet – alle foreldre, enhver lærer som er formelt kalt, enhver hjemmelærer og besøkende lærerinne, og enhver Kristi disippel – er å undervise i evangeliets rene lære ved Ånden, for å hjelpe Guds barn å styrke sin tro på Frelseren og bli mer lik ham.” “Kristi rene lære er mektig. Den forandrer livet til alle som forstår den og søker å implementere den i sitt liv. Kristi lære hjelper oss å finne og holde oss på paktens sti. Å holde oss på denne smale, men veldefinerte stien vil til syvende og sist kvalifisere oss til å motta alt som Gud har. Ingenting kan være verdt mer enn alt vår Fader har!”2

Å undervise på Frelserens måte krever at vi setter ham først i vårt liv, følger hans læresetninger og sprer kjærlighet omkring oss. Å undervise som ham antyder også å benytte enhver anledning til å vitne om ham, om hans sonoffer og hans kjærlighet, fordi som Herren sa: “Dette er mitt evangelium, og dere vet hva dere må gjøre i min kirke, for de gjerninger som dere har sett meg gjøre, de skal dere også gjøre.”3

Jeg vitner om den kjærlighet han har til hver enkelt av oss, han er Frelseren og Forløseren og han vil lede oss til evig liv. I Jesu Kristi navn. Amen.


1 2 Nephi 31:12

2 President Nelson: Ren sannhet, ren lære og ren åpenbaring. Generalkonferansen oktober 2021

3 3 Nephi 27:21