Siste artikler og videoer

Alle er velkommen og invitert til å høre budskap om håpet, freden og det evig liv som ble muliggjort gjennom Jesus Kristus, under den årlige overføringen av generalkonferansen. Bli med oss på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste.
Kristus forandret alt, og han kan også endre ditt liv.
Feir kvinnene på denne verdensomspennende andakten i Hjelpeforeningen. President Russell M. Nelson og Hjelpeforeningens generalpresidentskap taler til kvinner under denne verdensomspennende andakten.
Fullt hus på vellykket grenskonferanse som ble en åndelig fest
SE PÅ denne videoen som viser kraften i å være en Jesu Kristi disippel. DU kan dele Kristi LYS med andre når du viser kjærlighet og tjener slik han gjorde.
Se Mormons bok bli levende i Alma 36:25-27
Se Mormons bok bli levende i Alma 32:12-13
Lurer du på hvordan du kan lære å bli en Jesu Kristi disippel? Lytt til ungdom fra hele verden når de deler hvor de finner sine hellige steder.