Siste artikler og videoer

Familieforhold gjør oss i stand til å utvikle vår karakter og kjærlighet til hverandre. Gud ønsker at vi alle skal strebe etter hans høyest mulige velsignelser ved å holde hans bud.
Med et positivt syn på livet, kan du se mye skjønnhet i verden og verdsette relasjoner til dem du er glad i. Skrevet og fremført av Regan Rindlisbacher.
Når stormene i livet kommer, kan du være stødig fordi du står på din klippe av tro på Jesus Kristus. Denne troen vil lede deg til daglig å overveie hvordan du kan følge ham på en bedre måte.
Begynn din søken etter lykke med alt det gode som allerede er rundt deg. Når du får lyst til å flykte fra den du er, husk at hjelp er tilgjengelig og at Gud aldri vil svikte deg.
Vi er alle forbundet i den menneskelige familie og i Guds familie. Familier forenes når generasjoner knyttes sammen på meningsfylte måter, styrker familiebånd og deltar i meningsfylt tjeneste.
Når vi sentrerer vårt liv om Jesus Kristus, vil vi bli veiledet til å gjøre det som betyr mest. Og vi vil bli velsignet med åndelig styrke, tilfredshet og med glede. Hva “må du ha” i livet ditt?
Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil tale i en spesiell sending, Undervisning på Frelserens måte, søndag 12. juni 2022.
Alle store ting kommer fra små ting. Hva slags ting velger du å engasjere deg i?