Siste artikler og videoer

Et omfattende sett med ressurser for velferd og selvhjulpenhet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er tilgjengelig for 40 europeiske land, finnes nå på et eget nettsted
Hvis vi skal motstå kommende farer og press, må vi ha en sikker åndelig grunnvoll bygget på klippen Jesus Kristus.
Lurer du på hva Jesus siktet til da han spurte Peter: “Elsker du meg mer enn disse?”
Vi kan følge Jesu eksempel som fredsstifter når vi deler vår tro med overbevisning, men alltid uten sinne eller ondsinnethet.
Når stormene i livet kommer, kan du være stødig fordi du står på din klippe av tro på Jesus Kristus. Denne troen vil lede deg til daglig å overveie hvordan du kan følge ham på en bedre måte.
Lær om Jesu rolle som mesterlærer, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
Finn ut hvordan Jesus er Faderens enbårne Sønn, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”
Lær om Jesus og hans oppstandelse, slik Skriftene besvarer spørsmålet: “Hvem er Kristus?”