Siste artikler og videoer

Noen ganger kan det være så lett å ta familiemedlemmene våre for gitt, særlig vår Mor.
Å huske giveren kan hjelpe oss til å sette pris på alt vi har mottat i livet.
Et litt annerledes lunsjbesøk
På en måned økte antall elever i klassen fra 16 til 55 i uken.
Henry B. Eyring beskriver hvordan det å uttrykke takknemlighet kan hjelpe oss å huske på flere av velsignelsene vi allerede har.
Noen ganger er det godt å stoppe opp, løfte blikket og minnes alt vi kan være takknemlige for.
Når vi bare fokuserer på oss selv er det lett å glemme dem som er rundt oss. Å fokusere på andre minner oss på alle de ting som vi har fått.
29. oktober fikk Tromsø gren nytt presidentskap