Siste artikler og videoer

I sin konferansetale den 1. april 2023 ga presidenten for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Russell M. Nelson, en spesiell oppfordring til alle om å bli fredsstiftere.
Profeten Nephi og Kristi disipler går ut for å samle folket i oldtidens Amerika og erklærer at Jesus har vist seg for dem. Dåp utføres, og Jesus vender tilbake og viser seg for dem igjen.
Samling på Fossesholm Herregård med middag, hyggelig samvær og omvisning
Jesus innstifter sin nadverd blant folket i oldtidens Amerika. Herren velsigner brød og vin og forretter nadverden til minne om sitt legeme og sitt blod, som ble utgytt for alle mennesker.
Instituttsenteret relansert med nytt navn og nye muligheter
Jesus betjener folket i oldtidens Amerika og merker deres svakhet. Fylt med medfølelse med dem helbreder han deres syke, ber små barn komme frem og ber.
Jesus forteller folket i oldtidens Amerika at de er de “andre får” i hans hjord, som det står nedskrevet i Bibelen, og som Herren sa til folket i Jerusalem.
Jesus Kristus fortsetter undervisningen under sitt besøk hos folket i oldtidens Amerika. Jesu ord gjenspeiler Bergprekenen og Saligprisningene, slik de finnes i Matteusevangeliet 5–7.